Rady i wskazówki dla polskich uczniów

Każdy zna uczucie, kiedy kończą się wakacje i nie ma się właściwie ochoty znowu iść do szkoły. Jedyną pokrzepiającą rzeczą jest fakt, ze znowu zobaczymy swoich przyjaciół. Jednak tego akurat brakuje, kiedy idzie się do nowej szkoły, szczególnie w innym państwie, gdzie rzadko będziemy słyszeć swój ojczysty język. Przygotowałem dla was kilka porad i wskazówek które pomogą wam się oswoić z nowym otoczeniem i zrozumieć podstawowe mechanizmy szkoły w Talsand:

Jeder kennt das Gefühl, wenn die Sommerferien zu Ende gehen und man überhaupt keine Lust hat, wieder zur Schule zu gehen. Das Einzige, was einen aufbaut, ist das Wissen, seine Freunde wiederzusehen. Allerdings fehlt genau das, wenn man auf eine neue Schule geht, besonders auf die Schule im anderen Staat, wo wir selten unsere Muttersprache hören werden. Ich habe für euch ein paar Ratschläge und Hinweise vorbereitet, die euch helfen euch an die neue Umgebung zu gewöhnen und die Grundmechanismen der Schule in Talsand zu verständigen:

 • Najlepiej trzymać się razem, jeżeli przychodzicie w grupie.

Am besten ist es zusammenzuhalten, wenn ihr in einer Gruppe kommt.

 • Jeżeli przychodzicie z Gryfina, musicie się zastanowić czy chcecie zdawać też polską maturę (żeby uczyć się na dwie matury jednocześnie, trzeba być przygotowanym na wiele poświęceń oraz duży zakres materiału).

Wenn ihr aus Gryfino kommt, müsst ihr überlegen ob ihr das polnische Abitur auch ablegen wollt. (Um sich auf zwei Abiture gleichzeitig vorzubereiten, muss man viel Hingabe zeigen und auf den großen Materialbereich vorbereitet sein).

 • Rok szkolny trwa aż do końca lipca więc przygotujcie się na niesamowite udręki (w Polsce rok szkolny 2015/16 trwał np. do 23 czerwca).

Das Schuljahr geht bis Ende Juli, so bereitet ihr euch auf die unheimliche Quälerei vor (in Polen dauerte z.B. das Schuljahr 2015/16 bis 23. Juni).

 • Nie można się bać kontaktu z Niemcami i próbować się z nimi porozumieć.

Man kann sich ruhig trauen, mit Deutschen Kontakt aufzunehmen und versuchen sich mit ihnen zu verständigen.

 • Dwa razy w roku pisze się testy nazywane „Klausurą“, które są przygotowaniem do matury i wymagają ogromnej wiedzy z danego przedmiotu.

Zweimal im Jahr schreibt man Tests, sogennante ‚Klausuren‘, die die Vorbereitung für das Abitur sind und ein gewaltiges Wissen aus dem gegebenem Fach brauchen.

 • Klausury stanowią 1/3 oceny końcowej z danego przedmiotu i 1/2 oceny z przedmiotu rozszerzonego.

Die Klausuren entscheiden über 1/3 der Endnote aus dem gegebenem Fach und 1/2 der Endonte aus dem Leistungskurs.

 • Występują miesiące gdzie dzień po dniu przez cały miesiąc pisze się Klausury lub testy z różnych przedmiotów.

Es gibt Monate, in denen man von Tag zu Tag durch den ganzen Monat Klausuren oder Tests aus verschiedenen Schulfächern schreibt.

 • Istnieje coś takiego jak pisemna Klausura ze sportu! W Polsce sport to tylko praktyczny przedmiot.

Es gibt eine schriftliche Klausur im Fach Sport! In Polen ist Sport nur in der Praxis bestimmt.

 • Nie istnieje ustne pytanie uczniów na ocenę, co w Polsce jest bardzo często używane (Początek każdej lekcji historii w Polsce to ustne przepytanie jednego ucznia) i powoduje duży stres.

Mündliche Prüfung im Unterricht existiert nicht. Diese Prüfung wird sehr oft in Polen benutzt (Der Anfang jedes Geschichtsunterrichts in Polen ist eine mündliche Prüfung für jeden Schüler). Das verursacht immer starken Stress.

 • Bariera językowa nie jest dużym problemem jeżeli jesteście choć odrobinę bystrzy i inteligentni.

Die Sprachbarriere ist kein großes Problem, wenn ihr nur ein wenig geistreich und intelligent seid.

 • Matma w obcym języku nie jest wcale trudniejsza! (Chyba żartujesz!).

Mathe in der fremden Sprache ist absolut nicht schwieriger! (Das meinst du doch nicht ernst!).

 • Powinniście usiąść w domu i uczyć się dodatkowo słówek by jeszcze szybciej przyswoić język.

Ihr solltet euch zu Hause hinsetzen und die deutschen Wörter zusätzlich lernen, um die Sprache noch schneller zu erlernen.

 • Nagła utrata znajomości języka niemieckiego pod wpływem stresu jest całkiem normalna.

Der plötzlicher Verlust der Deutschkentnisse unter dem Einfluss von dem Stress ist ganz normal.

 • Dobrze się zastanówcie nad wybraniem przedmiotów które chcecie mieć  (polecam informatykę z najlepszym panem Ketelem!).

Denkt gut über die Wahl der Schülfächer nach , die ihr lernen wollt (Ich empfehle Informatik mit Herrn Ketel, der beste Lehrer aller Zeiten!).